Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
ESTlENGlRUS

Webbyt Toimunud üritused
Webbyt
Webbyt Külamaja katuse vahetus

September 2023
Tagasi  Edasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 


Külamaja katuse vahetus

Print

Külamaja katuse vahetus 2019

Katuse vahetusega peatame olemasoleva hoone edasise hävinemise ja säilitame tehtud olemasolevad investeeringud seniste seltsitegevuste jätkamiseks. Projekti eesmärgiks on avalikus kasutuses oleva Rimmu külamaja kriitilises olukorras katuse rekonstrueerimine (olemasoleva katuse kandekonstruktsioonide muutmine, koos soojustusega ja lisa tarvikutega).

Külaselts kasutab külamaja kohaliku elu edendamiseks ja seltsitegevuseks. Külamaja on Rimmu kogukonnale vajalik ja ainus koht oma külaelu arendamiseks ning seltsi tegevuse teostamiseks.

Parandada Rimmu piirkonna külade elukeskkonna atraktiivsust ja elukvaliteeti läbi kohaliku aktiivsuse suurendamise, partnerluse teiste organisatsioonide ja mittetulundussektori arendamise. Luua head tingimused kohaliku elanikkonna kaasamisele suunatud tegevustele. Vähendada Rimmu külade sotsiaalset ja majanduslikku mahajäämust ning noorte väljarännet kogukonnast.

PRIA rahuldamise otsus 07.03.2019.

Katuse vahetus viiakse ellu EAFRD-st saadud toetuse abil.
 
Katus enne vahetust
Katus enne vahetust


  


www.web2.ee
Web2